image banner
Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước xã Gia Sơn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 31/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước xã Gia Sơn năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Nghị Quyết
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 31.23.12.-nq-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-va-chi-ngan-sach-dia-phuong-va-phan-bo-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023.pdf

Bản quyền thuộc UBND Xã Gia Sơn Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Gia Sơn - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  

Email:  @ninhbinh.gov.vn