image banner
BCH ĐẢNG ỦY XÃ GIA SƠN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, GIAI ĐOẠN 2023-2025

Chiều ngày 14/9, Ban Chấp hành Đảng ủy xã Gia Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023-2025. Qua hội nghị này nhằm chuyển tải đến cán bộ, đảng viên trong xã những nội dung cốt lõi, cơ bản của các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, huyện về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan giai đoạn 2023-2030, giúp cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, huyện và quyết tâm cùng hệ thống chính trị địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp ĐVHC cấp xã đạt được hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về sắp xếp ĐVHC trên địa bàn xã giai đoạn 2023-2025.

          Đồng chí Đào Huy Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đồng chỉ Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, cán bộ, công chức xã, Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 và Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16- NQ/TU, ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 06/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nho Quan; Kế hoạch số 87-KH/HU ngày 06/9/2023 của UBND huyện Nho Quan về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bà huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2030; Quyết định số 3866-QĐ/HU, ngày 06/9/2023 BTV huyện ủy Nho Quan về việc Thành lập BCĐ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2030 và Nghị quyết của BCH Đảng bộ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Quán triệt Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 31/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND huyện Nho Quan về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan giai đoạn 2023-2025 Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, ngày 11/9/2023 BCH Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 75-NQ/ĐU, Kế hoạch số 76-KH/ĐU và Quyết định 72-QĐ/HU về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã Gia Sơn giai đoạn 2023 2025; UBND xã Ban hành kế hoạch 50/KH-UBND về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã Gia Sơn, giai đoạn 2023-2025 để triển khai và thực hiện các nhiệm vụ./.

anh tin bai
  • Từ khóa :
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND Xã Gia Sơn Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Gia Sơn - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  

Email:  @ninhbinh.gov.vn